ฝนดาวตกโอไรออนิดส์

ฝนดาวตกจากกลุ่มดาวโอไรโอนิดส์หรือดาวนายพราน เป็นฝนดาวตกประจำเดือนตุลาคม อัตราการเกิดสูงสุดเฉลี่ย 20 ดวง ต่อชั่วโมง เกิดจาก เศษชิ้น ส่วนของดาวหางฮัลเลย์ มีลักษณะเป็นริ้วสีขาวพาดผ่านท้องฟ้า และ เกิดลูกไฟคู่กัน เกิดฝนดาวตกมากที่สุดประมาณ 300 ดวง

Read more
ฝนดาวตกเจมินิดส์

ฝนดาวตกคนคู่ จะเกิดขึ้นในช่วงเดือน ธันวาคม มีอัตราการตกประมาณ 100 ดวงต่อชั่วโมง เกิดจากแกนกลางของดาวหางที่สลายตัว ดาวตกที่สว่างมาก ๆของฝนดาวตกเจมินิดส์ เรียกว่า Fire Ball แต่ ฝนดาวตกเจมินิดส์จะไม่สว่างเหมือนฝนดาวตกลีโอนิดส์ ความเร็วประมาณ 35 กิโลเมตรต่อวินาที

Read more
ฝนดาวตกลีโอนิดส์

ฝนดาวตกที่สว่างมากที่สุด ดาราศาสตร์แห่งชาติกล่าวว่า ทุกๆเดือนพฤศจิกายน จะสามารถสังเกตเห็น ฝนดาวตกลีโอนิดส์ โดยคาดการณ์ได้ว่าจะเห็นอยู่ที่ 10 -15 ดวงต่อชั่วโมง ที่ผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศในอัตราเร็วถึง 72 กิโลเมตรต่อวินาที ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพื่อชมความสวยงาม ของ ราชาแห่งฝนดาวตก

Read more