“ปรากฏการณ์สุริยุปราคา” เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่ง ซึ่งมีผู้คนจากทั่วโลกตั้งตารอคอยจะได้รับชมเป็นจำนวนมาก มันมีความสวยงามอันปนไปด้วยความลึกลับน่าอัศจรรย์เกิดจากฝีมือของธรรมชาติ น่าสนใจเป็นอย่างมาก

สำหรับสุริยุปราคา เกิดขึ้นจากการที่ดาวเพื่อนบ้าน ดวงอาทิตย์, ดวงจันทร์ และโลก มาเรียงตัวกันเป็นเส้นตรง ซึ่งมีดวงจันทร์คั่นกลาง มันจะเกิดขึ้นในวันที่ตรงกับจันทร์ดับ เมื่อรับชมปรากฏการณ์นี้จากบนโลก คุณจะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนตัวมาบังดวงอาทิตย์ ซึ่งในแต่ล่ะครั้งอาจบังหมดอย่างสมบูรณ์หรือบังแค่บางส่วน ในทุกๆปีจะเกิดราหูอมจันทร์ ได้ 2 ครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง ซึ่งการเกิดนี้อาจไม่มีแบบเต็มดวงให้เห็นเลยก็ได้ หรือถ้ามันเกิดก็จะไม่เกิน 2 ครั้งต่อปีสำหรับโอกาสในการจะได้รับชมสุริยุปราคาเต็มดวงจากโลกของเรานั้นค่อนข้างหายาก ต้องเดินทางไป ไม่อาจดูได้ทุกแห่งหน เพราะสุริยุปราคาเต็มดวง จะมองเห็นได้ในอาณาเขตแคบๆ ภายในบริเวณเงาอันมืดมิดของจันทร์ทราเท่านั้น

‘ราหูอมจันทร์เต็มดวง’ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ อันแสนมหัศจรรย์ มีผู้ชมเฝ้ารอจำนวนมากด้วยความรู้สึกตื่นเต้น ทุกครั้งที่มันเกิด มันสามารถสร้างความรู้สึกประทับใจได้ทุกครั้ง ผู้คนต่างพากันดั้นด้นเดินทางไปยังประเทศอันห่างไกล เพื่อปักหลักเฝ้าชมการเกิดปรากฏการณ์นี้ จากเหตุการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อปี 1999 ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนในยุโรป เป็นแรงบันดาลใจให้มนุษย์ชาติหันมาสนใจเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

สุริยุปราคาได้รับการแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ

  • เต็มดวง (total eclipse) ดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์อย่างสมบูรณ์ เป็นปรากฏการณ์อันมีผู้รอคอยมากที่สุด
  • บางส่วน (partial eclipse) บางส่วนของดวงอาทิตย์โดนบัง
  • วงแหวน (annular eclipse) เมื่อมองจากโลกจะเห็นดวงอาทิตย์เป็นรูปวงแหวน สาเหตุ คือ ดวงจันทร์อยู่ห่างไกลโลกมาก ทำให้ดวงจันทร์เล็กกว่าดวงอาทิตย์
  • ผสม (hybrid eclipse) สาเหตุ คือ ความโค้งของโลก คือ บางแห่งเมื่อมองจากบนโลกจะเห็นแบบเต็มดวง ส่วนบางแห่งจะเห็นแบบวงแหวน แห่งหนไหนเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง จะอยู่ใกล้ดวงจันทร์มากกว่านั่นเอง

สำหรับสุริยุปราคา เกิดขึ้นได้ในวันที่ตรงกับจันทร์ดับ คนไทยเรียกว่า ‘ราหูอมจันทร์’ อันมีที่มาจากเรื่องเล่าความเชื่อ การที่ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์แลดูแล้วมีขนาดใกล้เคียงกันนั้น ทั้งๆความจริงมันมีขนาดแตกต่างกันมาก มาจากความบังเอิญของธรรมชาติ ทำให้ดาวทั้ง 2 ดวงนี้มีขนาดใกล้เคียงกันเมื่อมองจากโลก

ทั้งนี้การจ้องมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าเป็นเวลานานๆ ย่อมส่งผลเสียต่อดวงตาเสมอ เพราะฉะนั้นคุณจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ ในการช่วยมองเพื่อความปลอดภัยของดวงตา