“ปรากฏการณ์จันทรุปราคา” เป็นปรากฏการณ์ที่เราทุกคนต่างเคยได้ยินมาตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็ก และได้ศึกษาเรื่องราวของมันมาในโรงเรียน แต่เมื่อโตมาหลายๆ คนอาจจะหลงลืมไปแล้วว่า “ปรากฏการณ์จันทรุปราคา” คืออะไรกันแน่ วันนี้เราจะพาคุณไปไขข้อข้องใจนี้กัน

“ปรากฏการณ์จันทรุปราคา” เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นในวันดวงจันทร์เต็มดวง โดยเกิดจากการที่ แสงของดวงอาทิตย์ส่องสะท้อนลงมายังผิวของดวงจันทร์ ทำให้ดวงจันทร์ดับ หรือมองเห็นยากในช่วงระยะเวลาหนึ่ง พร้อมกันนี้ดวงจันทร์ก็เคลื่อนที่เข้าไปในเงาของโลก ทำให้เกิดความมืดมิด เมื่อรับชมปรากฏการณ์นี้จากบนโลก คุณก็จะเห็นดวงจันทร์มีสีคล้ำแดง หรือสีน้ำตาล เป็นต้น

สำหรับจันทรุปราคา เป็นปรากฏการณ์ที่พวกเราเหล่ามนุษย์ให้ความสำคัญมาเป็นเวลาอย่างยาวนานแล้ว ซึ่งได้มีการศึกษาพร้อมบันทึกเรื่องราวการเกิดขึ้นของมันไว้อย่างละเอียดชัดเจน หลักฐานบ่งชี้ให้เห็นว่า มันมีการบันทึกและสนใจใคร่รู้ตั้งแต่ยุคสมัย Babylon กำลังรุ่งเรือง นักดาราศาสตร์ชาว Babylon ได้ลงมือศึกษาปรากฏการณ์จันทรุปราคา จนกระทั่งสามารถคำนวณการเกิดได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังค้นพบเรื่องอันน่าสนใจมากกว่านั้น ก็คือมีการค้นพบรอบการเกิดของจันทรุปราคา โดยในปัจจุบันนี้เรียกว่า Saros เมื่อดูจากตำราของชาว Babylon ทำให้นักดาราศาสตร์สมัยใหม่ ทำการคำนวณปรากฏการณ์นี้ได้ล่วงหน้า หรือคำนวณย้อนกลับไปในอดีตก็ยังได้ ตลอดจนค้นหาบริเวณที่รับชมปรากฏการณ์ได้อย่างแม่นยำ เรียกได้ว่าเป็นการค้นพบอันยิ่งใหญ่อีกเรื่องหนึ่งของวงการวิทยาศาสตร์

อะไรทำให้เกิดจันทรุปราคา

“จันทรุปราคา” ไม่ได้มีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆ โดยมันเกิดจากการที่การโคจรของโลกกับดวงอาทิตย์ รวมเข้ากับการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก ก่อให้เกิดระนาบทำมุมกัน 5 องศาอย่างพอดิบพอดี และดวงจันทร์ก็จะต้องไปอยู่ตรงบริเวณจุดตัดของระนาบทั้งสอง นอกจากนี้ปัจจัยอยู่ใกล้จุดตัดมากหรือน้อย ก็จะส่งผลให้เกิดจันทร์เลือดแบบเต็มดวงหรือบางส่วนขึ้น อีกทั้งถ้าดวงจันทร์อยู่ห่างไกลจากโลกมาก ก็จะทำให้ระยะเวลานานขึ้น เพราะ…

  • เนื่องจากตำแหน่งนี้ดวงจันทร์จะเดินทางได้ช้าสุด เมื่อเทียบกับตำแหน่งอื่นๆ
  • การมองดวงจันทร์จากบนโลกที่อยู่ห่างไกลกันมากแน่นอนว่าจะมองเห็นว่ามันมีขนาดเล็ก และมันก็จะเดินทางผ่านเงาของโลกไปอย่างช้าๆ

สำหรับทุกๆ ปี จะเกิดจันทร์สีเลือดอย่างต่ำปีละ 2 ครั้ง ถ้าเก็บข้อมูลแล้ว ก็จะนำไปทำนายวัน – เวลาในการเกิดครั้งต่อไปได้ การชมจันทรุปราคา มีความแตกต่างจากสุริยุปราคามาก เนื่องจากจันทรุปราคาจะรับชมได้จากบริเวณใด บริเวณหนึ่งบนโลก ซึ่งอยู่ในช่วงเวลากลางคืน ส่วนสุริยุปราคาจะชมได้จากบริเวณเล็กๆ เท่านั้น