ฝนดาวตกเจมินิดส์

ฝนดาวตกคนคู่ จะเกิดขึ้นในช่วงเดือน ธันวาคม มีอัตราการตกประมาณ 100 ดวงต่อชั่วโมง เกิดจากแกนกลางของดาวหางที่สลายตัว ดาวตกที่สว่างมาก ๆของฝนดาวตกเจมินิดส์ เรียกว่า Fire Ball แต่ ฝนดาวตกเจมินิดส์จะไม่สว่างเหมือนฝนดาวตกลีโอนิดส์ ความเร็วประมาณ 35 กิโลเมตรต่อวินาที

Read more
ฝนดาวตกลีโอนิดส์

ฝนดาวตกที่สว่างมากที่สุด ดาราศาสตร์แห่งชาติกล่าวว่า ทุกๆเดือนพฤศจิกายน จะสามารถสังเกตเห็น ฝนดาวตกลีโอนิดส์ โดยคาดการณ์ได้ว่าจะเห็นอยู่ที่ 10 -15 ดวงต่อชั่วโมง ที่ผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศในอัตราเร็วถึง 72 กิโลเมตรต่อวินาที ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพื่อชมความสวยงาม ของ ราชาแห่งฝนดาวตก

Read more