ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์

ฝนดาวตกPerseid meteor shower มีความหมายอย่างมาก เพราะได้เกิดขึ้นในคือวันที่ 12 สิงหาคมนั้นเอง หรือวันแม่ของเรานั้นเอง ซึ่งฝนดาวตกนี้เราจะเรียกกันว่าฝนดาวตกวันแม่ เพราะจะตกในคืนวันที่ 12  สิงหาคมถึงเช้าวันที่ 13 อีกด้วย และการตกของดาว Perseid meteor shower

Read more
ฝนดาวตกควอดรานติดส์

ฝนดาวตกนั้นเราจะพบเห็นกันเป็นรอบๆปีนั้นเอง เพราะการเกิดฝนดาวตกนั้นเกิดจากซากของดาวเคราะห์น้อย ที่ได้มีการระเบิดออกจากกันและได้ตกลงมาบนโลกให้เราได้เห็นและถ่ายรูปกันนั้นเอง เพราะการที่จะเจอฝนดาวตกนั้นจะต้องนับรอบปีดูกันเลยทีเดียว

Read more
ฝนดาวตกโอไรออนิดส์

ฝนดาวตกจากกลุ่มดาวโอไรโอนิดส์หรือดาวนายพราน เป็นฝนดาวตกประจำเดือนตุลาคม อัตราการเกิดสูงสุดเฉลี่ย 20 ดวง ต่อชั่วโมง เกิดจาก เศษชิ้น ส่วนของดาวหางฮัลเลย์ มีลักษณะเป็นริ้วสีขาวพาดผ่านท้องฟ้า และ เกิดลูกไฟคู่กัน เกิดฝนดาวตกมากที่สุดประมาณ 300 ดวง

Read more