ฝนดาวตกควอดรานติดส์

ฝนดาวตกนั้นเราจะพบเห็นกันเป็นรอบๆปีนั้นเอง เพราะการเกิดฝนดาวตกนั้นเกิดจากซากของดาวเคราะห์น้อย ที่ได้มีการระเบิดออกจากกันและได้ตกลงมาบนโลกให้เราได้เห็นและถ่ายรูปกันนั้นเอง เพราะการที่จะเจอฝนดาวตกนั้นจะต้องนับรอบปีดูกันเลยทีเดียว

Read more
ฝนดาวตกโอไรออนิดส์

ฝนดาวตกจากกลุ่มดาวโอไรโอนิดส์หรือดาวนายพราน เป็นฝนดาวตกประจำเดือนตุลาคม อัตราการเกิดสูงสุดเฉลี่ย 20 ดวง ต่อชั่วโมง เกิดจาก เศษชิ้น ส่วนของดาวหางฮัลเลย์ มีลักษณะเป็นริ้วสีขาวพาดผ่านท้องฟ้า และ เกิดลูกไฟคู่กัน เกิดฝนดาวตกมากที่สุดประมาณ 300 ดวง

Read more
ฝนดาวตกเจมินิดส์

ฝนดาวตกคนคู่ จะเกิดขึ้นในช่วงเดือน ธันวาคม มีอัตราการตกประมาณ 100 ดวงต่อชั่วโมง เกิดจากแกนกลางของดาวหางที่สลายตัว ดาวตกที่สว่างมาก ๆของฝนดาวตกเจมินิดส์ เรียกว่า Fire Ball แต่ ฝนดาวตกเจมินิดส์จะไม่สว่างเหมือนฝนดาวตกลีโอนิดส์ ความเร็วประมาณ 35 กิโลเมตรต่อวินาที

Read more